Diferențele în biomecanica alergării între alergătorii cu simțire și cei cu intuiție

Legătura Între Biomecanica Alergării și Personalitate

 

Trăsăturile de personalitate ale participanților au fost evaluate prin testul Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). MBTI clasifică trăsăturile de personalitate într-una din două categorii posibile de-a lungul a patru axe: extraversiune-introversie; simțire-intuiție; gândire-sentiment și judecând-percepând.

Conform definiției fiecărei categorii oferite de MBTI, indivizii sensibili tind să se concentreze pe fapte concrete și realități fizice, în timp ce indivizii cu intuiție accentuează conceptele abstracte și modelele de informații. Aceste rezultate sugerează că alergătorii cu trăsături de personalitate sensibile și intuiționale diferă în capacitatea lor de a-și folosi structurile membrelor inferioare ca arcuri. Alergătorii cu intuiție păreau să se bazeze mai mult pe ciclul de scurtare a întinderii pentru a-și optimiza din punct de vedere energetic stilul de alergare, în timp ce alergătorii care percepeau păreau să optimizeze economia de alergare, promovând o progresie mai mare înainte decât oscilațiile verticale. Acest studiu subliniază interacțiunea intrigantă dintre trăsăturile de personalitate ale indivizilor și modelele lor de mișcare preferate.

Cogniția încorporată, un cadru teoretic convingător în știința cognitivă, provoacă noțiunile convenționale care distanțează mintea de corp. Această paradigmă afirmă o relație simbiotică între procesele cognitive și corpul fizic, subliniind semnificația experiențelor senzoriale și motorii în modelarea funcțiilor mentale. Spre deosebire de teoriile tradiționale care limitează cunoașterea la creier, cunoașterea încorporată recunoaște impactul profund al interacțiunilor corpului cu mediul asupra fenomenelor cognitive. Această abordare pune accent atât pe procesele de jos în sus, în care informațiile senzoriale informează procesele cognitive, cât și pe influențele de sus în jos, în care funcțiile cognitive de ordin superior ne modelează percepția și interacțiunea cu lumea.

Explorarea dinamicii complicate a cunoașterii întrupate aruncă lumină asupra influenței reciproce dintre minte, corp și lumea vibrantă pe care o navighează împreună. Niveluri mai ridicate de extraversie și conștiinciozitate au fost legate de niveluri crescute de activitate fizică și de viteze mai mari de mers, sugerând că modul în care indivizii se mișcă poate reflecta trăsăturile de personalitate subiacente. S-a observat că mișcarea mai mare a pelvisului în plan orizontal în timpul mersului este asociată cu o mai mare agreabilitate la femei, în timp ce, la bărbați, mișcarea mai mare a toracelui în plan orizontal este legată de extraversie.

Alergătorii au demonstrat o inteligență sporită, creativitate, autosuficiență, sobrietate și sinceritate în comparație cu populația generală, întruchipând trăsături de introversie, timiditate și o înclinație pentru activități imaginative în componența personalității lor.

Există dovezi convingătoare că trăsăturile de personalitate, în special simțul și intuiția, sunt asociate cu biomecanica distinctă a alergării. Alergătorii sensibili, care acordă atenție realităților fizice și preferă faptele practice și specifice, tind să adopte o formă de alergare mai fundamentată asociată cu timp de contact cu solul mai lung, timp de zbor mai scurt decât alergătorii cu intuiție. Dimpotrivă, alergătorii cu intuiție, care preferă concepte și teorii abstracte și fac conexiuni inconștiente între disciplinele lor de cunoaștere, tind să opteze pentru o formă de alergare mai dinamică și elastică, cu tc mai scurt și kleg mai mare decât alergătorii sensibili.